../../THE%20BRITISH%20EMBASSY
../../LANGUAGE%20SELECTOR

Összefoglaló

Hát igen... Múlóban az SNews13 hatása... Hahh. Elsô napunk a 17"-os monitoromon. Nagyon szép kis monitor. Hahh. Észreveszi a 30Khz alatti képernyômódokat, és rámszól... A kis aranyos.

Valahogy mintha dekoncentrált lennék, azt hiszem. Hiába... Ezt teszi az emberrel, ha PPC kártyája híján alap két megás ezerkettesét körberakja a 8.4-es Quantumjával, vadállat monitorjával és élvezkedik, ráadásul még közben TV-t is néz az idôlegesen felszabadult televízó képernyôjén...

Mirôl is írok én most tulajdonképen? Ja igen... 9300 Kelvin színhômérséklet... Hm. Ja nem. Ez itten az összefoglaló. Mit is kéne összefoglalni? Aha.

Szóval volt ez a WorldNews #14. Hát nem semmi változások zajlottak le ebben a rövid idôszakban, ami alatt legyártásra került. Kezdôdött azzal, hogy már az elsô cikkjétôl elkezdve olvasható volt a következô internet címen:

http://abakusz.matav.hu/sh/worldnews

És természetesen a következô szám anyaga is megtalálható lesz itt, miközben gyűlik majd a kiadásra várva. Ennek úgy hiszem számtalan elônye van, annak ellenére, hogy komoly volt már a kényszer, hogy legyen valami új a magyar Amigás palettán, ami képes lesz azokat is elérni, akik állandóan fenn ülnek: mert azt tudnunk kell, hogy minden hírrôl és eseményrôl jóval - értve ezalatt akár hónapokat is! - elôbb értesülhet az, aki veszi a fáradtságot, és fennvan a neten. Ennek ellenére fontos még az is, hogy cikkeink nem avulnak el olyan sebességgel (példának a szám G3/G4 cikke jópárszor lett update-lve az alatt a relative rövid idô alatt, amíg fenn ücsörgött az oldalon), minden gépen olvasható (így nem maradnak ki belôle azon Amiga hívôk sem, akiknek sem Amigájuk, sem használható Amiga emulátoruk sincs - és vannak ilyenek!), valamint remélhetôleg számosabban fognak résztvenni a készítésében - hiszen azt hiszem - legalábbis magyar vonatkozásban - a WorldNews az elsô teljes egészében netre költözô lemezújság.

Nos, ha számolunk picinykét, akkor az újság Március valahányadikán került fel a netre, és ma Április valahányadikát írunk... Teúristen! Kiálthatna fel bárki, hiszen az alig egy hónap! Nos, az igazat megvallva azért elég közel vagyunk a két hónapos határidô végéhez, még ha belül is vagyunk.

Annak ellenére, hogy a netre költöztünk, és mire ezeket a sorokat írom a második szám grafikai újításai is fenn pompáznak már, ahogy közeledett a kiadás határideje, annál többen kérdeztek meg bennünket, hogy lesz-e még hagyományos, "lemezes" kiadás is. Ezeket az embereket természetesen mind megnyugtattuk, hogy fogalmunk sincs...

A viccet félretéve: az elmúlt rövid egy hónap alatt számtalanszor változott meg a hangulatom, megéri-e külön lemezes kiadast csinánunk (aki még nem próbált ilyesmit csinálni annak csak halvány elképzelései lehetnek róla), amikor adott a lehetôség, hogy ebbôl a HTML verzióból csináljunk egy csomagot, amit mindenki letölthet majd...

Ugyanis az igen gyakran elôforduló csaknem napi, néhány alkalommal naponta többszöri update, valamint a hagyományainkhoz méltóan minden számhoz külön grafikai design elkészítése rendkívül fárasztó tud lenni, ehhez egy lemezes kiadás pedig a legjobb esetben is dupla munkát jelent.

Hozzá kell még tennünk ehhez azt is, hogy ebben a pillanatban még mindig egy alap 1200 az, amellyel rendelkezem, és a HTML verzióval ellentétben a lemezes verzióban még soha nem volt és nem is lesz semmilyen PC nevezetű számítógépen készült grafika, azt pedig már az elôzô szám óta tudom (aminek teljes grafikai és összeállítási munkája ezen az alapgépen történt) hogy egy 2 megás gépen összerakni az újságot több mint testápoló, és igen munka és idôigényes, és sokkal jobban igénybeveszi az embert, mint amikor saját, jól megszokott rendszerébôl dolgozhat, és nem kell minden vadabb (értsd rajz) program indítása elôtt újrabootolnia...

Ebben a pillanatban úgy áll a helyzet (ami nem jelent semmi bizonyosat az eljövendôre nézve), hogy teljes és ôszinte döbbenetemre csak úgy, minden további nélkül Muad´Dib csinált egy címképet, ami ránézésre némi pofozgatás után bárki címkép iránti igényét ki tudja elégíteni, Zeus pedig tett meglehetôsen meggondolatlan kijelentéseket az újság belsô grafikájával kapcsolatban... Zenénk pedig szerencsére újra van... Úgyhogy végtére is nem lehet teljességgel kizárni a lemezes kiadást sem.

Addig is azonban marad ez a kiadás, amely reméljük megnyerte tetszéseteket. A történet pedig a következô számmal folytatódik tovább, egy menüponttal feljebb, itt a worldnews site-on...

1999. április 27.

Emeric SH

 

 

 

     
MAGYAR ENGLISH MAGYAR ENGLISH